تبلیغات
کلاس دوم ریاضی - تست شیمی۲ صفحه ۱-۲۰

امروز:

تست شیمی۲ صفحه ۱-۲۰

» نوع مطلب : شیمی2 ،

40 تا تست شیمی براتون دارم.

تست شیمی۲ صفحه ۱-۲۰

در ادامه مطلب


۱– جرم اتم به كدام ذرات بستگی دارد؟

1 ) پروتون و الكترون                    2 ) نوترون و پروتون
3) ترون و الكترون                        4) پروتون ، الكترون و نوترون

2 – جنس پرتوهای كاتدی چیست؟

 1) الكترون با بار منفی                    2) پروتون با بار مثبت
3) الكترون بدون بار                         4) پروتون بدون بار  

3 – ذرات خنثی در درون هسته اتم چه نام دارند؟

1) الكترون      2 پروتون           3) نوترون            4) نوكلئون  

4 – ایزوتوپ های یك عنصر از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

1) تعداد پروتون ها                                2) تعداد نوترون ها
3) خواص شیمیایی و فیزیكی                       4) عدد اتمی  

 

5 – حداكثر تعداد الكترون هایی كه یك اوربیتال در تراز فرعی f4 در خود جای می دهد، كدام است؟

1) 2                2) 6                     3) 10                   4) 14  

6- تفاوت دو ایزوتوپ در كدام ویژگی آن ها است؟

1) عدد اتمی     2) جرم اتمی     3) خواص شیمیایی       4) آرایش الكترونی

  7 – تفاوت و تشابه دو ایزوتوپ به ترتیب در كدام موارد زیر است؟

1) عدد اتمی – عدد جرمی               2) جرم اتمی – تعداد نوترون ها
3) تعداد پروتون ها – جرم اتمی           4) تعداد نوترون ها – عدد اتمی  

 

8- جنس اشعه آلفا و اشعه بتا چیست؟

1) آلفا الكترون و بتا پروتون             2) آلفا هسته هلیم و بتا الكترون

3) آلفا هلیم دو بار مثبت و بتا پروتون  4) آلفا امواج الكترو مغناطیسی وبتا الكترون

9- اوربیتال S 1 در اتمهای هیدروژن و هلیم از چه نظر با هم تفاوت ندارد؟

1) اندازه شعاع   2) تراكم ابر الكترونی  3) تعداد الكترون   4) شكل ابر الكترونی

10- عدد جرمی عنصری 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمی آن كدام است؟

1) 16          2) 32          3) 15                 4) 17 

11- Cl دارای دو ایزوتوپ است كه عدد جرمی آنها 32 و 37 می باشد ایزوتوپ سنگین چند نوترون دارد؟

1) 17              2) 20                   3) 18                     4)37

12- یون M دو بار مثبت در لایه M خود 8 الكترون دارد عدد اتمی عنصر M كدام است؟  

 1) 16              2)  12           3) 20                4) 8 

13- كدام یك از مدل های اتمی زیر طرح كاملتری را برای ساختار اتم وآرایش الكترونی آن ارائه می دهد؟

1) دالتون             2) بور            3) رادرفورد              4) اوربیتالی

14- ناحیه معینی از فضای اطراف هسته كه بیشترین احتمال حضور الكترون را دارد چه نامیده می شود؟

1) لایه الكترونی         2) سطح مرزی      3) تراز انرژی         4) اوربیتال اتمی

15- در مدل اتمی بور ، در مداری كه با n=4 مشخص می شود حداكثر چه تعداد الكترون به دور هسته در حال گردش است؟

1) 2                  2) 8                    3) 18                 4) 32

16- كدام گزینه با مدل اتمی بوهر سازگار نیست؟

1) در اتم هسته ای وجود دارد با بار مثبت    2) مدار دوم حداكثر 8 الكترون دارد

3) الكترونها در مدارهای مشخص بدور هسته در حال گردشند

4) الكترونها در گردش بدور هسته ایجاد ابر الكترونی می كنند

17- حداكثر تعداد الكترونهایی كه یك اوربیتال در زیر لایه d3 در خود جای می دهد كدام است؟  

 1) 2               2) 10                   3) 6                  4) 1

18- كتاب شیمی دان شكاك از چه دانشمندی است؟

1) جان دالتون     2) ارسطو      3) رابرت بویل         4) جوزف تامسون

19- تالس فیلسوف یونانی كدام مورد زیر را عنصر اصلی سازنده جهان هستی می دانست؟    

  1) آتش                2) آب                    3) خاك             4) باد

20- كدامیك از عناصر اربعه ارسطو نمی باشد؟   

  1) آتش 2) هوا 3) باد 4) خاك

21- مطابق نظریه اتمی تامسون جرم اتم به تعداد ………. آن بستگی دارد؟

 1) پروتون 2) نوترون 3) هسته 4) الكترون

22- كدام پرتو زیر می تواند از ورقه آلومینیومی عبور كند؟

 1) آلفا              2) بتا             3) گاما                  4) كاتدی

23- مطالعه روی پرتو ............ عنصرهای گوناگون باعث كشف عدد اتمی شد.

1) x                  2) گاما                3) بتا                  4) آلفا

24- نوترون توسط كدام دانشمند كشف شد؟

1) تامسون          2) رادرفورد           3) چادویك           4) بونزن

25- طیف بین از طراحی كدام دانشمند است؟

1) بونزن            2) بوهر           3) چادویك              4) دالتون

26- شكل اوربیتال تعیین كننده كدام ویژگی الكترون در فضای اطراف هسته است؟

1 ) سرعت الكترون 2) جهت حركت الكترون 3) اسپین الكترون 4) احتمال حضور

27- كدام مقایسه زیر در مورد حد اكثر گنجایش یك اوربیتال در لایه های s,p,d,f صحیح است؟

1) f > d > p > s                 2) f < d < p < s

3) f = d = p = 7S                4) f = d = p =s

28- كدام دو پرتو دارای بار الكتریكی همنام می باشند؟

 1) آلفا و بتا          2) بتا و گاما        3) آلفا و كاتدی       4) بتا و كاتدی

29- هدف رادرفورد در آزمایش بمباران ورقه نازك طلا با ذره های آلفا كدامیك از موارد زیر است؟

1) بررسی خواص اشعه كاتدی           2) بررسی خواص اشعه رادیو اكتیو 

3) تعیین موقعیت بارهای مثبت و منفی در اتم

 4) بررسی انحرافهای یونهای مثبت در میدان مغناطیسی

30- ایزوتوپهای یك عنصر در كدام مورد زیر متفاوتند؟

1) تعداد الكترون      2) عدد اتمی     3) تعداد نوترون     4) تعداد پروتون

31- كدامیك از موارد زیر جزء نظریه اتمی دالتون نمی باشد؟

1) اتمها غیر قابل تجزیه هستند و از بین نمی روند  

2) اتمهای هر عنصر یكسان بوده و جرم یكسان دارند

3) از متصل شدن اتمهای عناصر مختلف به هم مولكول بوجود می آید

4) اتمهای عناصر گوناگون ظرفیت های متفاوت دارند

32- اوربیتال S1در اتمهای هیدروژن و هلیم از چه نظر با هم تفاوت ندارند؟

1) اندازه شعاع  2) تراكم ابر الكترونی 3 ) تعداد الكترون 4) شكل ابر الكترونی

33- كدامیك از اتمهای A و B و D و E ایزوتوپ یكدگرند؟

 Z، Z-1، Z-1،  Z+11)A,D         2) B,D      3) D,E         4) A,B

34- عدد جرمی عنصری 32 است اگر تعداد پروتونو نوترون آن برابر باشد عدد اتمی آن كدام است؟ 

  1) 16      2) 32          3)  15            4 ) 17

35- كدام یك از مدل های اتمی زیر طرح كامل تری را برای ساختار اتم و آرایش الكترونی آن ارائه می دهد؟

1) لایه الكترونی    2) سطح مرزی       3) تراز انرژی          4) اوربیتال اتمی

36- مدل اتمی بور ، در مداری كه با n = 4 مشخص می شود و حد اكثر چه تعداد الكترون به دور هسته در حال گردش است؟

1) 2              2) 8                    3) 18            4) 32

37-- سطح انرژی پنجم چند زیر لایه دارد؟

1)  5                      2)  10                      3) 25                      4)  6

38-  زیر لایه ی p4 چه تعداد اوربیتال دارد؟

1) 1                        2)  3                        3)6                           4)16

39- در كدامیك از مدل های اتمی سطوح انرژی كوانتیده پیش بینی شده است؟

1) رادرفورد          2)  بور        3) كوانتومی               4) 2 و 3

 

40- عدد كوانتومی l ..................... را نشان می دهد.

 1) جهت گیری الكترون                  3) شكل اوربیتال  

 2)  جهت گیری اوربیتال                4) قرار گرفتن الكترون در كدام لایه نوشته شده در : سه شنبه 3 آذر 1388  توسط : یاسین .    نظرات() .

برچسب ها: تست شیمی۲ ، شیمی۲ ، تست شیمی ، سوال شیمی۲ ،
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 12:38 ق.ظ
Awesome article.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 11:47 ب.ظ
Hi my family member! I want to say that this article is awesome,
nice written and include almost all important infos.
I'd like to peer more posts like this .
amirali yasini
پنجشنبه 15 دی 1390 08:45 ب.ظ
slm omidvaram movafagh bashid beton pishnahad mikonam ziyad dargir webeton nabashid
age soali dashtin man dar khedmateton hastam
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر